zorg-en-veiligheidshuis-zuid-holland-zuid

De ZSM methodiek van het
Zorg- en Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid:
Zorgvuldig, Snel en op Maat

ZSM voor een snelle afhandeling

ZSM (Zorgvuldig, Snel en op Maat) is een werkwijze van het Openbaar Ministerie waarbij alle relevante informatie die nodig is voor een betekenisvolle afdoeningsbeslissing zo spoedig mogelijk door de betrokken ketenpartners beschikbaar wordt gesteld. Op basis van deze informatie kan vervolgens snel een beslissing op maat voor de verdachte worden genomen.

De ZSM-werkwijze wordt ingezet voor relatief eenvoudige strafzaken zoals winkeldiefstal, vernieling of (lichte) mishandeling.

Zorg- en Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid - ZSM

ZSM plus is brede inzet ketenpartners

De ZSM-locatie van het Zorg- en Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid is gevestigd op dezelfde locatie als het Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond.

Het betreft een ZSM-plus locatie, wat betekent dat niet alleen de strafrechtketen bij de afdoeningen betrokken is, maar ook de gemeenten, Veilig Thuis, Jeugdbescherming en andere ketenpartners in de regio.

Beslissing passend bij casus

Door deze samenwerking komt men tot een beter beeld van de betrokken verdachte en zijn strafzaak, waardoor de afdoeningsbeslissing beter toegesneden wordt op het specifieke geval.

Tevens kan door betrokkenheid van de verschillende ketenpartners sneller en zorgvuldiger worden doorverwezen naar het Zorg- en Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid in het geval van complexe multiproblematiek.