zorg-en-veiligheidshuis-zuid-holland-zuid

Samenwerken aan duurzame veiligheid

Samenwerken aan duurzame sociale veiligheid

Het Zorg- en Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid en haar ketenpartners werken waar mogelijk in nauwe samenwerking met de lokale aanbieders van zorg en welzijn.

Op basis van gelijkwaardigheid nemen deze partijen deel aan de verschillende casusoverleggen binnen het Zorg- en Veiligheidshuis.

Onze ketenpartners staan hieronder vermeld.

Bekijk wat het Zorg- en Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid doet